• supba.jpg
 • SUPBA-2.jpg

social facebook box blue Twitter Logo

Pripravujeme

 • 29.7.2020 účasť školy na projekte BSK v rámci obnovy objektov DSS
 • 2.9.2020 začiatok vyučovania v školskom roku 2020/2021
 • 17.9.2020 účasť žiakov na umeleckých dielňach UNESCO v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva
 • 23.9.2020 účasť žiakov na Župnom športovom dni
 • 25.9.2020 účasť žiakov na súťaži Módny návrhár 2020 v Ružomberku
 • 29.9.2020 účasť  na príprave a realizácii podujatia "Vráťme knihy do škôl"
 • september 2020 slávnostné otvorenie nového fotoateliéru školy
 • september 2020 slávnostné otvorenie výstavnej siene na Sklenárovej

Študijné odbory

ANIMOVANÁ TVORBAOBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIHSCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - KOSTÝMOVÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBAMASMEDIÁLNA TVORBAVÝTVARNÉ SPRACÚVANIE KOVOV A DRAHÝCH KAMEŇOV ZAMERANIE - ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO fotografikavirtual

vos

Pridružené školy UNESCO

unesco

Slovensko, krajina v srdci Európy

SKvSE2012

TV-VÍZIA - internetová televízia

logo-vizia-tv

International Education Society

International Education Society

Kto je online

Máme online 19 hostí 
Prijímacie (talentové) skúšky 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 09 Február 2019 15:50

KÓD ŠKOLY: 612901

Termín, forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky, počet prijímaných žiakov a kritériá úspešného vykonania skúšok pre školský rok 2019/2020

 

Termín prijímacích skúšok: 15. marec 2019

Forma prijímacích skúšok: Overovanie špeciálnych schopností, zručností a talentu potrebného na zvládnutie študijného odboru - talentová skúška.


Obsah a rozsah prijímacích skúšok - posúdenie zvládnutia:

 • všeobecnej kresby (1. téma – vecná štúdia podľa modelu) – posudzuje sa vyjadrenie proporcií, miera základných kresliarskych schopností, správne videnie, schopnosť výtvarnej interpretácie,
 • základov maľby (2. téma - fantazijná úloha - figurálna kompozícia) - posudzuje sa predstavivosť, invenčnosť, nápaditosť, obrazotvornosť, farebnosť, proporcionalita.

 

Počet otváraných tried: 3 triedy

Počet prijímaných žiakov spolu: 90 žiakov

Študijné odbory:

 1. 8233M01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo
 2. 8259M animovaná tvorba
 3. 8288M01 scénické výtvarníctvo - kostýmová tvorba
 4. 8288M02 scénické výtvarníctvo - maľba a dekoračná tvorba
 5. 8288M04 scénické výtvarníctvo - maskérska tvorba
 6. 8290M masmediálna tvorba
 7. 8294M01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
 8. Hodnotenie uchádzačov

 

Pre hodnotenie uchádzačov je rozhodujúci:

 • súčet bodového hodnotenia na prijímacej skúške,
 • hodnotenie uchádzačov z predmetov SJL a CUJ zo základnej školy,
 • úspešnosť uchádzačov vo výtvarných súťažiach.

Na prijímacej skúške môžu žiaci získať max. 50 bodov (25 bodov za každú z 2 spracúvaných tém), z hodnotenia výsledkov zo základnej školy max. 10 bodov a z hodnotenia výsledkov vo výtvarných súťažiach max. 5 bodov (nutnosť doložiť kópie diplomov resp. iných ocenení).

 

Kritérium úspešnosti na prijímacej skúške
Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak v celkovom hodnotení získa minimálne 25 bodov a na prijímacej skúške sa umiestni v jednotlivých študijných odboroch do:

 • 8233M01 výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov – zlatníctvo a strieborníctvo 5. miesta
 • 8259M animovaná tvorba 23. miesta
 • 8288M01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba 16. miesta
 • 8288M02 scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba 8. miesta
 • 8288M04 scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba 14. miesta
 • 8294M01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih 16. miesta
 • 8290M masmediálna tvorba 8. miesta

 

Bratislava, 7. 1. 2019

Ing. Milan Búci, PhD.

riaditeľ školy