• SUPBA-2.jpg
 • supba.jpg

2percenta SUPSV

social facebook box blue

Pripravujeme

 • 15.02.2024   Deň otvorených dverí

Študijné odbory

ANIMOVANÁ TVORBAOBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIHSCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - KOSTÝMOVÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBAMASMEDIÁLNA TVORBAVÝTVARNÉ SPRACÚVANIE KOVOV A DRAHÝCH KAMEŇOV ZAMERANIE - ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO fotografikavirtual

vos

Pridružené školy UNESCO

unesco

Slovensko, krajina v srdci Európy

SKvSE2012

TV-VÍZIA - internetová televízia

logo-vizia-tv

International Education Society

International Education Society

Kto je online

Máme online 44 hostí 
Prijímacie (talentové) skúšky 2023/2024 PDF Tlačiť E-mail
Sobota, 09 Február 2019 15:50

KÓD ŠKOLY: 612505

Termín, forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky, počet prijímaných žiakov a kritériá úspešného vykonania skúšok pre školský rok 2023/2024

 

Termín prijímacích skúšok:

 • I. termín - 2. mája 2023
 • II. termín - 11. mája 2023

Forma prijímacích skúšok: Overovanie špeciálnych schopností, zručností a talentu potrebného na zvládnutie študijného odboru - talentová skúška.


Obsah a rozsah prijímacích skúšok - posúdenie zvládnutia:

 • všeobecnej kresby (1. téma – vecná štúdia podľa modelu) – posudzuje sa vyjadrenie proporcií, miera základných kresliarskych schopností, správne videnie, schopnosť výtvarnej interpretácie,
 • základov maľby (2. téma - fantazijná úloha - figurálna kompozícia) - posudzuje sa predstavivosť, invenčnosť, nápaditosť, obrazotvornosť, farebnosť, proporcionalita.

Študijné odbory:

 1. 8603M  grafický a priestorový dizajn
 2. 8606M  fotografický dizajn
 3. 8630M  animovaná tvorba
 4. 8635M  masmediálna tvorba
 5. 8637M01 obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
 6. 8637M03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
 7. 8242M01 scénické výtvarníctvo - kostýmová tvorba
 8. 8242M02 scénické výtvarníctvo - maľba a dekoračná tvorba
 9. 8242M04 scénické výtvarníctvo - maskérska tvorba

 

Hodnotenie uchádzačov:

Pre hodnotenie uchádzačov je rozhodujúci:

 • súčet bodového hodnotenia na prijímacej skúške,
 • hodnotenie uchádzačov z predmetov SJL a CUJ zo základnej školy,
 • úspešnosť uchádzačov vo výtvarných súťažiach.

Na prijímacej skúške môžu žiaci získať:

 • max. 50 bodov (25 bodov za každú z 2 spracúvaných tém),
 • max. 10 bodov z hodnotenia výsledkov zo základnej školy (5 bodov - stupeň výborný, 4 body - stupeň chválitebný, 3 body - stupeň dobrý, 1 bod - dostatočný),
 • max. 10 bodov - hodnotenia výsledkov vo výtvarných súťažiach (nutnosť doložiť kópie diplomov resp. iných ocenení k prihláške).

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2023. Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.


Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.

Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 

Bratislava, 30.11.2022

 

Ing. Milan Búci, PhD.MBA v.r.

riaditeľ školy