• supba.jpg
  • SUPBA-2.jpg

2percenta SUPSV

social facebook box blue

Pripravujeme

  • 15.02.2024   Deň otvorených dverí

Študijné odbory

ANIMOVANÁ TVORBAOBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIHSCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - KOSTÝMOVÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBAMASMEDIÁLNA TVORBAVÝTVARNÉ SPRACÚVANIE KOVOV A DRAHÝCH KAMEŇOV ZAMERANIE - ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO fotografikavirtual

vos

Pridružené školy UNESCO

unesco

Slovensko, krajina v srdci Európy

SKvSE2012

TV-VÍZIA - internetová televízia

logo-vizia-tv

International Education Society

International Education Society

Kto je online

Máme online 284 hostí 
MASKÉRSKA TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8642 M 04 SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBA

masker

Študijný odbor scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti v  tvorbe scénických masiek  pre  divadelné a televízne inscenácie, filmové predstavenia,  v oblasti  profesionálnej vizážistiky, umeleckého maskérstva, fotografického stylingu. Cieľom je  pripraviť žiaka na navrhovanie, materiálové a technologické spracovanie masiek a celkovej vizáže vrátane realizácií podľa historických vzorov,  použitie digitálnych metód vizualizácie návrhov a propagácie svojej tvorby.

Vyučovacie predmety:

  • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, anglický jazyk, etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova,
  • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, filmu a televízie, výtvarná príprava, figurálne kreslenie, modelovanie, štylizácia účesov, navrhovanie, umelecká prax..

Vedenie odboru: Ing. Petronela Kubičárová

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • anglický jazyk,
  • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
  • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.