Talentové prijímacie skúšky Tlačiť
Utorok, 06 Apríl 2021 15:17

 

Milí uchádzači o štúdium,

prvý termín talentových prijímacích skúšok na všetky študijné odbory našej školy je 5. mája 2021, druhý termín je stanovený na 12. mája 2021. Ak to epidemiologická situácia dovolí, prijímacie skúšky sa budú konať prezenčne. V prípade, že sa situácia nebude zlepšovať, úlohy prijímacej skúšky Vám pošleme elektronicky a rovnakým spôsobom nám Vy pošlete ich vypracovanie.

 

Keďže sme Vás nemohli privítať na riadnom Dni otvorených dverí, pripravili sme pre Vás popis úloh prijímacích skúšok a sériu krátkych cvičení pre ich ľahšie zvládnutie. Cvičenia sú zverejnené na facebookovej stránke našej školy facebook.com/scenickevytvarnictvo/.

 

Prihlášky na štúdium nám môžete doručiť (elektronicky cez EDUPAGE, alebo poštou v písomnej forme, vo výnimočných prípadoch osobne po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 02/53414615) najneskôr do 3. mája 2021.